Inloggen

Verhoging lage btw-tarief

Vanaf 1 januari 2019 verhoogt het kabinet het lage btw-tarief van 6% naar 9%. Hieronder volgt een uiteenzetting van de gevolgen hiervan voor uw onderneming.

Geen naheffing over in 2018 betaalde facturen
Indien u in 2018 al betalingen heeft ontvangen voor te leveren goederen en diensten in 2019, dan gaat de Belastingdienst het verschil in btw-tarief niet naheffen. Dit ter voorkoming van een verzwaring van de administratieve lasten.

Het verhoogde btw-tarief van 9% is van toepassing op alle bedragen die gefactureerd en/of ontvangen worden in 2019 en betrekking hebben op leveringen en diensten die worden verricht na 31 december 2018. Bij offertes en het vaststellen van prijzen adviseren wij u om rekening te houden met deze stijging van het lage btw-tarief.

Aanvullende facturering bij betaling in 2019
Op facturen die in 2018 uitgebracht worden, moet formeel 6% btw in rekening worden gebracht. Ook als de dienst of levering in 2019 plaatsvindt. Wordt de betaling hiervan vóór 1 januari 2019 ontvangen, dan is de heffing definitief en voldoet men 6% btw.
Echter, indien de factuur in 2019 wordt voldaan, terwijl in 2018 6% is gefactureerd, dan is men toch 9% btw verschuldigd aangezien de prestatie verricht wordt in 2019. Men dient in deze gevallen aanvullende facturen te versturen met daarin opgenomen het juiste btw-tarief van 9%.


« terug naar het nieuwsoverzicht