Inloggen

Principeakkoord bereikt nieuwe cao

Op 10 december 2016 is een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao dierhouderij. De cao krijgt een looptijd van 4 jaar, vanaf 1 januari 2014 t/m 31 december 2017.

Ten opzichte van de loontabellen van 1 juli 2013 ontvangen de werknemers 2,5 % loonsverhoging per 1 januari 2017. Daarnaast hebben zij op 1 oktober 2017 recht op een eenmalige uitkering ter hoogte van 1 % van het jaarsalaris (periode vanaf 1 oktober 2016 t/m 30 september 2017).

Andere wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden:

  • Toeslagen op zon- en feestdagen; gewerkte uren worden voortaan boven de eerste twee uur beloond met een toeslag van 50 %.
  • Er wordt een nieuwe startschaal ingevoerd voor medewerkers zonder kennis/ervaring. Er zijn afspraken gemaakt over beloning en inzet van uitzendkrachten en mensen met een beperking. Daarnaast zal een nieuw functiehandboek ingevoerd worden.
  • De uitbreiding van de werkloosheidsverzekering (3e WW-jaar) zal worden ingevoerd zodra hierover een landelijk akkoord is bereikt.

Zodra het akkoord definitief is en de volledige tekst van de nieuwe cao dierhouderij beschikbaar is, zullen wij u hierover informeren.


« terug naar het nieuwsoverzicht