Inloggen

GLB 2014

Het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid loopt van 2014-2020.
Vanaf 2014 ontvangt iedere actieve landbouwer 1 recht voor elke subsidiabele hectare.
De vergroening is voor iedereen verplicht die de basispremie wil ontvangen. Uitzondering hierop is dat biologische landbouwers al voldoen aan de vergroening.

De vergroening zal bestaan uit drie voorwaarden:

  1. Het in stand houden van blijvend grasland
  2. Gewasdiversificatie, d.w.z. dat op bouwland minimaal drie gewassen geteeld dienen te worden. De hoofdteelt mag maximaal uit 70 % van het bouwlandareaal bestaan, de drie teelten moeten minimaal uit 5 % van het bouwlandareaal bestaan.
  3. Ecologisch aandachtsgebied, 7 % van het bouwland zal hiervoor bestemd moeten worden, daarop mag geen productie plaatsvinden.

Landbouwers kunnen via de site www.glbcheck.nl hun inkomenssteun vanaf 2014 berekenen. Ook kunnen ze bekijken of ze aan de vergroeningseisen voldoen of dat er nog aanpassingen gedaan moeten worden wat de bedrijfsvoering betreft. De steun voor jonge boeren (indien van toepassing) kan ook op de website berekend worden. Om hiervoor in aanmerking te komen dient de landbouwer jonger dan 40 jaar te zijn (in 2014) en mag hij/zij maximaal 5 jaar als bedrijfsleider gevestigd zijn.

De invulling van het gemeenschappelijk landbouwbeleid is nog in volle gang. De uitkomsten van de berekeningen zijn nog niet definitief omdat de concrete bedragen nog niet bekend zijn.
Voor meer informatie en advies kunt u contact opnemen met:
Evelien Dijkgraaf, e.dijkgraaf@ceb-overijssel.nl of telefonisch op 0570-550088


« terug naar het nieuwsoverzicht